FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Kontakty

Fotbalová asociace České republiky

Diskařská 2431/4
160 17 Praha 6 - Strahov
Fax: +420 233 353 107
E-mail: clenstvi@fotbal.cz

Linka Členství

+420 233 029 233
Provozní doba: pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin.


Platební údaje

Číslo účtu: 369000369/0800

Variabilní symbol:

Platba za jednotlivce - celé rodné číslo této osoby bez uvedení znaku lomítka

Hromadná platba - číslo vygenerované pro tyto účely na is.fotbal.cz