FAČR BÝT ČLENEM SE VYPLATÍ

Členství

Co znamená Členství FAČR?

Projekt, který má za úkol vytvořit jednoznačný přehled o všech osobách aktivně vykonávajících činnost v českém fotbale, takzvaných Členů FAČR. Od 1. 7. 2012 dle Stanov FAČR mohou činnost ve fotbale v České republice vykonávat pouze členové Fotbalové asociace České republiky.


Kdo všechno musí být členem?

Členem FAČR musí být všichni hráči, trenéři, rozhodčí, delegáti, funkcionáři klubů, Okresních a Krajských fotbalových svazů a samotné Fotbalové asociace České republiky.


Jak se stát členem?

Stačí navštívit stránky Informačního systému FAČR, vyplnit Přihlášku za člena FAČR a zaplatit roční členský příspěvek, který je ve výši 100 Kč (mládež do 18 let a senioři nad 70 let) a 200 Kč pro všechny ostatní. Členem FAČR se můžete stát jako Jednotlivec a nebo Prostřednictvím klubu. Pokud zvolíte možnost Prostřednictvím klubu musí Vaši přihlášku skrze Informační systém potvrdit zástupce klubu (Administrátor). Členství Prostřednictvím klubu má poté následně dopad na výši dotace, kterou klub obdrží prostřednictvím zpětného přerozdělení přijatých členských příspěvků. Klíč přerozdělení této dotace je na začátku každého roku uveřejněn v sekci Dotace na webu www.fotbal.cz.


Jak zaplatit členský příspěvek?

Členský příspěvek je možné uhradit individuálně skrze platební bránu PayU v Informačním systému a nebo bankovním převodem. Klub může zaplatit členské příspěvky za více svých členů naráz, a to díky nástroji Hromadná platba.


Jak zjistím, zda už jsem zapsán jako člen FAČR?

Aktuální seznam všech členů je možné nalézt v Databázi všech členů na stránkách Informačního systému FAČR.


PLATEBNÍ ÚDAJE

Při úhradě členských příspěvků je nutné platbu provést na číslo účtu 369000369/0800 vždy pod variabilním symbolem rodného

čísla osoby, která se chce stát členem Fotbalové asociace České republiky.

V případě hromadné platby se jako variabilní symbol uvádí číslo, které je vygenerované pro tyto účely prostřednictvím

Informačního systému Fotbalové asociace České republiky.